Bühne Jazz

Oktober

So08Okt14:00ALL THAT JAZZ im Oktoberdie Jazz Session im Haus Zahlepohl14:00 Haus Zahlepohl, Burgstrasse 101, B – 4730 RaerenBühne:Bühne,Jazz

November

So05Nov14:00ALL THAT JAZZ im Novemberdie Jazz Session im Haus Zahlepohl14:00 Haus Zahlepohl, Burgstrasse 101, B – 4730 RaerenBühne:Bühne,Jazz

Dezember

So03Dez14:00ALL THAT JAZZ im Dezemberdie Jazz Session im Haus Zahlepohl14:00 Haus Zahlepohl, Burgstrasse 101, B – 4730 RaerenBühne:Bühne,Jazz

Januar

So07Jan14:00ALL THAT JAZZ im Januardie Jazz Session im Haus Zahlepohl14:00 Haus Zahlepohl, Burgstrasse 101, B – 4730 RaerenBühne:Bühne,Jazz